Ang. medlemsavgifter

På årsstämman den 22/2-22 hade vi en disskussion ang. medlemsavgifternas gilltlighet.Detta har jag letat ut ur våra stadgar. § 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER§ 1.4. Kårens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december. § 2. MEDLEMSKAP§ 2.6. Medlem Läs mer…