God fortsättning!

Nu är det dags för ett nytt år och därmed också att betala medlemsavgiften. Det är MYCKET viktig att betala den för att försäkringar på övningar skall gälla. Dessutom hjälper den oss att driva föreningen med dess omkostnader.
Har ni fått ”fel” avgift så följ instruktionen i utskicket. Har ni inte fått ett utskick men borde fått det så hör av er till kassören.

Preliminärt är det årsmöte den 22/2, plats och tid återkommer vi snarast med via kallelse.
OBS att medlemsavgiften behöver vara betald innan stämman för rösträtt.

Kategorier: Kåren