Medlemsavgift 2023

God fortsättning! Nu är det nytt år och därmed också att betala medlemsavgiften. Det är MYCKET viktig att betala den för att försäkringar på övningar skall gälla. Dessutom hjälper den oss att driva föreningen med dess omkostnader.Har ni fått “fel” avgift så följ instruktionen i utskicket. Har ni inte fått Läs mer…

Ang. medlemsavgifter

På årsstämman den 22/2-22 hade vi en disskussion ang. medlemsavgifternas gilltlighet.Detta har jag letat ut ur våra stadgar. § 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER§ 1.4. Kårens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december. § 2. MEDLEMSKAP§ 2.6. Medlem som inte erlagt avgift under verksamhetsåret anses ha utgått ur Läs mer…