FMCK är en frivillig försvarsorganisation som utbildar kvinnor och män till motorcykelordonnanser för uppgifter inom Totalförsvaret.

FMCK består av en riksorganisation och förbundsorganisation som förgrenas i lokala kårer över hela landet varav FMCK Göteborg är en.

FMCK Göteborg har kårlokal och garage på Göteborgs garnisons (numera Amf 4) område. Kåren består av medlemmar som väljer en styrelse och tillsammans jobbar vi ideellt för det vi tycker är roligt och viktigt, nämligen motorcyklar, att åka motorcykel, frivilligt försvar och trafiksäkerhet.

MC-Ordonnans i Hemvärnet

Göteborgskåren förmedlar ordonnansutbilning för den som vill bli mc-ordonnans i Hemvärnet. Kurserna omfattar bl.a. militär trafikteori, mc-körning i stadstrafik, terrängkörning, sjukvård, orientering på mc, viss rekognoscering, militära trafikregler och att själv kunna sköta och meka sin mc.

Mc-utbildningen sker på militär mc. Endast då våra uppdragsgivare, Försvarsmakten och FMCK riksorganisation, ser ett behov börjar vi utbildningen för det civila mc-körkortet. Tillsvidare kommer dock ingen sådan civil körkortsutbildning ske, utan endast de som innehar körkort A antas till kurs för att bli mc-ordonnans. Har du ej genomfört värnplikt eller annan militär grundutbildning behöver du genomföra någon form av militär grundutbildning.

När du påbörjar en sådan utbildning förbinder du dig att avtalsskriva dig som mc-ordonnans i Hemvärnet under minst fyra år och där tjänstgöra minst 4 dygn per år. Det är en krigsplacering och man bär då uniform och vapen vid behov.

Som färdigutbildad mc-ordonnans blir du krigsplacerad i Hemvärnet för att där utföra och öva din befattning tillsammans med andra hemvärnsmän, exempelvis bilkårister, signalister, hundförare m.fl.

Mc-Ordonnans i Civilförsvaret (CMR)

Göteborgskåren förmedlar CMR-utbildning (Civil MC-Resurs) för den som vill bli CMR. Kurserna omfattar bl.a. MC-körning i trafik och lättare terräng, sjukvård, orientering på mc, viss rekognoscering, radioutbildning och att utveckla din förmåga att framföra och sköta om motorcykeln.

Utbildningen sker på FMCK’s motorcyklar och med tilldelad utrustning, de flesta kurser hålls i Skövde, men undantag förekommer. För att kunna bli antagen till kurs krävs körkort A (tung mc). Mer info kring rollen finns på fmck.se under ”Civil Samverkan” och du anmäler ditt intresse på denna hemsidan under medlemskap.

Vad gör FMCK Göteborg mer?

Vår huvudsakliga uppgift är alltså att utbilda mc-åkare på olika sätt, men vi gör även annat än att utbilda. Vi fungerar precis som andra föreningar gör, dvs medlemmarna avgör själva vad vi vill syssla med.

FMCK Göteborgs övriga aktiviteter är bl.a.:

  • Vi deltar i diverse större och mindre arrangemang såsom Göteborgsvarvet, Barnens flyghelg och military weekend.
  • Medlemmar har tillgång till ett antal arrangemang anordnade av riksorganisationen; trafiksäkerhetsutbildning, styrelseledamotutbildning, enduroläger för tjejer, påbyggnadsutbildningar för mc-ordonnanser med mera.
  • Du får kårtidningen FMCK Journalen
  • Dessutom är vi SVEMO och SMC anslutna.