Vanliga frågor vi får.

Kan jag få körkort för MC via FMCK?

FMCK erbjuder ungdomar kurser som leder till mopedkörkort AM samt motorcykelkörtkort A1.


Vad krävs för att bli MC-ordonnans?

Eftersom MC-ordonnanser tjänstgör i försvarsmakten krävs svenskt medborgarskap. Man skall ha körkort för MC, ha god körvana på MC och bedömas som lämplig. Dessutom skall man vara krigsplaceringsbar.


När är nästa utbildning för nya medlemmar?

Vi genomför lokalt i Göteborg en förberedelsekurs som heter ”Grundförmåga Mc” Den syftar till att folk som är intresserade av vår verksamhet under några dagar ska få känna på livet som militär mc-förare, samt att just bygga upp en grundförmåga i körning. Efter den kursen går man ”Grundkurs Mc-ordonnans” (GKMC). Det är en två-veckors kurs på en central kursplats, som leder fram till militärt förarbevis för mc. Därefter blir man krigsplacerad som mc-ordonnans i Hemvärnet/ Nationella skyddstyrkorna.


Hur lång tid tar det innan jag är klar med min utbildning?

Hela kedjan med informationsmöte, säkerhetskontroll, eventuell militär grundutbildning, placering i ett hemvärnskompani, grundförmågekurs och grundkurs MC tar ca 1½-2 år.


Hur ofta är man normalt ute på övningar, körningar och träffar?

Som krigsplacerad ordonnans genomför man 8 eller 4 dagars krigsförbandsövning(KFÖ) varje år. Vilken tjänstgöringstid man har, beror på vilken typ av förband man tillhör. Utöver det så deltar man helt frivilligt i den verksamhet som kåren bedriver, med terrängkörningar, orienteringar, mekdagar etc etc. I vilken utsträckning man deltar beror på graden av engagemang hos den enskilde, men några gånger i månaden pågår aktiviteter av något slag.

Var i Göteborgsområdet tränar ni terrängkörning?

Mc-ordonnanserna tränar terrängkörning på militärt övningsområde vid Säve depå, samt Sisjöns skjutfält.

Får man köra med civil enduromotorcykel?

Ja, om man är mc-ordonnans får man träna på civil endurohoj på vårt terrängövningsområde vid Säve. Vår enduroansvarige utfärdar ett körtillstånd som man kan visa för vakten/militärpolisen. Dock kan tilläggas att körning med civila hojar är föremål för en del restriktioner pga av att vi inte vill att marken ska bli sönderkörd. Banan är känslig för väta, och under blöta perioder brukar den vara stängd.

Blir man tilldelad en ”egen” MC 258?

Ja, man kvitterar sin ”egen” mc258, för vilken man har vårdansvar.

Är de flesta av medlemmarna mc-ordonannser i hemvärnet?

Av ca 60 medlemmar är ungefär två tredjedelar mc-ordonnanser. Den återstående delen är mestadels stöd- och familjemedlemmar. Eftersom vi inte har någon möjlighet att bedriva civil verksamhet, så brukar renodlade cross- och enduroåkare söka sig till andra klubbar.

Finns det plats för nya medlemmar?

Ja absolut!

Jag är X år och det är ju några år sedan jag gjorde lumpen, gör man någon form av ”rep-övning” av det militära isf?

Har man gjort värnplikt behöver man inte göra någon rep-kurs eller motsv. Om man vill så får man gå ”Grundutbildning för frivilliga”(GU-F) som är en sorts mini-lumpen på två veckor. Annars räcker det med Hemvärnsintroduktionskurs(Hv-intro) på två helger. Har man inte genomförd värnplikt är GU-F obligatorisk.

Jag är f.d mc-ordonnans och har nu flyttat hit till Gbg. Vad behöver jag göra för att bli mc-ordonnans i FMCK Gbg?

F.d ordonnans ska följa den ordinarie rekryteringsvägen dvs kontakta rekryteringsansvarig via mail rekrytering@nullfmckgbg.se. Sen kommer rekryteringsansvarig att ställa korrekta frågor som kan vägleda oss i ett beslut om den sökande behöver göra en grundförmågekurs eller GKMC kurs igen.