God fortsättning!

Nu är det nytt år och därmed också att betala medlemsavgiften. Det är MYCKET viktig att betala den för att försäkringar på övningar skall gälla. Dessutom hjälper den oss att driva föreningen med dess omkostnader.
Har ni fått “fel” avgift så följ instruktionen i utskicket. Har ni inte fått ett utskick men borde fått det så hör av er till kassören.

Avgiften skall enligt stadgarna vara betald senast sista januari.

Datum för årsmöte är inte fastställt ännu men kommer förmodligen att ske under februari, plats och tid återkommer vi med snarast via kallelse.
OBS att medlemsavgiften behöver vara betald innan stämman för rösträtt.

Kategorier: Kåren