På årsstämman den 22/2-22 hade vi en disskussion ang. medlemsavgifternas gilltlighet.
Detta har jag letat ut ur våra stadgar.

§ 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1.4. Kårens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.

§ 2. MEDLEMSKAP
§ 2.6. Medlem som inte erlagt avgift under verksamhetsåret anses ha utgått ur kåren.

§ 3. KÅRSTÄMMA
§3.3.1. Rösträtt tilkommer medlemmar som under innevarande år fyller lägst 15 år och som erlagt årsavgift för innevarande år. Rösträtt tillkommer även hedersledamot.

I §8 står följande:
§ 8. MEDLEMSAVGIFT

§ 8.1. Medlemsavgift (årsavgift) erläggs av alla medlemmar med det belopp som för varje verksamhetsår fastställs på ordinarie kårstämma. Medlemsavgiften skall betalas årligen före januari månads utgång. Ny medlem som inträder i förening betalar medlemsavgiften vid inträdet. Om medlem inträder efter 1 oktober anses dennes betalning även omfatta kommande år. Hedersledamot är befriad från medlemsavgift.

§ 8.2. Medlem som ej betalt medlemsavgift äger ej rätt att delta på av FMCK anordnad verksamhet. Detta gäller ej för verksamhet från 1:e januari till förfallodagen enligt 8.1 ovan förutsatt att medlem betalt medlemsavgift för föregående år – och har för avsikt att betala denna för innevarande år.

Efter ett antal sökningar i olika ordböcker på internet får jag nästan entydigt att ”innevarande” betyder ”som pågår nu”

Samantaget tolkar jag detta som att jag gjort fel på sista betalnings datum för medlemsavgiften.
Men som jag skrev på fakturan och på intranät, skulle medlemsavgiften vara betald innan årsstämman för att få rösträtt.

Kategorier: Kåren