V29 & 30 finns ingen möjlighet till besiktning på grund av semester på garnisonen.

Kategorier: Kåren