Utrymning!

Med mycket kort varsel blev vi ombedda att tömma lokalen så att det tidigare utdömda golvet kan åtgärdas. Golvet kommer att slipas och målas. Detta får även till följd att verksamheten i lokalen ligger lite lågt den närmaste tiden. Vi Läs mer…

Byte av server

Vi har precis startat bytet av web och mail server. Detta kan ta ett litet tag, informationen på hemsidan och intranet kan försvinna tillfälligt. Om ni skickar mail till oss precis när flytten sker kan ni få meddelande om att Läs mer…