Orienteringsövning 2020

Den 16:e maj samlades 13 taggade MC-ordonannser från FMCK Göteborg i kårlokalen på Kärringberget för att genomföra den 1:a årliga orienteringsövningen. Övningen tränade MC-ordonannserna i kartläsning (Tack Anders för de fina kartorna!), koordinattolkning, skissläsning samt följande av muntlig och skriftlig körbeskrivning. Genom kårchefens och Thomas försorg fick alla deltagare även Läs mer…

Fler MC Tekniker i kåren.

Vi gratulerar våra nya MC Tekniker, Fredrik H. och Simon L. som under vecka 45 genomförde FMCKs Teknikerkurs på mekanikerskolan(MekS) i Skövde till en väl genomförd kurs. Passa på att använda deras ny vunna kunskaper på mek-kvällar och liknande.  

Nya instruktörer!

Vi gratulerar våra nya instruktörer, inte för att de är speciellt okända i kåren utan för att de har genomfört alla de steg som krävs för att bli instruktör. V. 29-30 genomförde Jonas, Inge och Jesper Instruktörskurs MC med godkänt resultat. Nu kvarstår ett styrelsemöte för Rikskårsstyrelsen för att förordna Läs mer…