Orienteringsövning 2020

Den 16:e maj samlades 13 taggade MC-ordonannser från FMCK Göteborg i kårlokalen på Kärringberget för att genomföra den 1:a årliga orienteringsövningen. Övningen tränade MC-ordonannserna i kartläsning (Tack Anders för de fina kartorna!), koordinattolkning, skissläsning samt följande av muntlig och skriftlig körbeskrivning. Genom kårchefens och Thomas försorg fick alla deltagare även Läs mer…

Medlemsavgift

FMCK riks har ordnat med ett nytt medlemsregister för hela kåren. För att inte behöva göra allt flera gånger kommer vi att gå över till det successivt under året. Det första ni kommer att märka är att ni kommer att få en fakturering av medlemsavgiften via det nya systemet, plusgiro Läs mer…

FMCK ger en GF vecka 19

Och på kort varsel skulle vi behöva ha lite hjälp av några hjälpinstruktörer. Tisdag 10/5 klockan 18 -21 Torsdag 12/5 klockan 18 -21 Lördag 14/5 klockan 08-17 Söndag 15/5 klockan 08-17 Kontakta Jesper Pehrson eller Max Olsson om du vill hjälpa till.