Medlemsavgift 2013

Medlemsavgiften betalas med fördel före ordinarie kårstämma. Avgifterna för 2013 är följande: 450:- för familj. 300:- för enskild medlem. 200:- för ungdom. 100:- för stödmedlem. Pengarna sätts in på pg. 521105-7 Och glöm inte att ange vem/vilka avgiften gäller för Läs mer…

Teknikerkurs

Efter avslutad tekniker kurs har nu FMCK Gbg ytterligare en MC Tekniker. Grattis David B! Kursen var 7 dagar, där skruvades på i stort sätt varenda skruv på hojen. Allt från sågning av kopplingsbackar till balansering av vevaxeln utfördes under Läs mer…

Årets nya ordonnanser

Under året har hela nio nya ordonnanser utbildats. Ni behövs. FMCK Göteborg förväntas under nästa år placera ännu fler ordonnanser i hemvärnet,  Elfsborgs gruppen. Vår resurs är efterfrågad både militärt och civilt. Detta visas av det faktum att vi ofta Läs mer…