Kårstämman 2018

Ett tack till alla er som kom till årets kårstämma. Vår sekreterare Jeanette lämnade styrelsen och vi tackar för hennes tid och engagemang. Men vi passar på att samtidigt välkomna Björn in i styrelsen.

Utrymning!

Med mycket kort varsel blev vi ombedda att tömma lokalen så att det tidigare utdömda golvet kan åtgärdas. Golvet kommer att slipas och målas. Detta får även till följd att verksamheten i lokalen ligger lite lågt den närmaste tiden. Vi Läs mer…