Varför bli medlem i FMCK GÖTEBORG?

  • Du är avtalsskriven MC-ordonnans och medlemskap är ett krav.
  • Du vill stödja FMCK Göteborgs verksamhet.
  • Du vill gå kurser hos oss och vill därför bli medlem.
  • Du vill deltaga i föreningsaktiviteter.
  • Du får en unik möjlighet att lära känna likasinnade och utbyta erfarenheter.
  • Du vill skaffa en SVEMO licens, Vi är SVEMO och SMC anslutna.
  • + en hel del till.

Vad gör vi inte?

  • Vi utbildar inte till MC körkort.
  • Vi är inte en enduroklubb.

Hur blir man medlem i FMCK Göteborg?

Ett grundkrav är att man har körkort för mellantung eller tung MC. Sedan anmäler man sitt intresse via rekryteringsformuläret.
När vi sedan har tillräcklig många intressenter kallar vi till ett informationsmöte där vi försöker redogöra för vilka krav som ställs på en MC ordonnans samt berätta lite om tjänsten. Det finns också utrymme för frågor. Hur man gå vidare får man reda på på informationsmötet. Informationsmöte hålls en till två gånger om året.

Eftersom vår kårlokal ligger inne på Göteborgs garnison, som är ett militärt skyddsobjekt, behöver du vara svensk medborgare och vi behöver ditt personnummer för att kunna söka tillträde till området.

Medlemsavgifter 2019

Från och med den 1 september 2018 kan ni betala in medlemsavgiften för 2019.

Avgifterna för 2019 är följande:
600:- för familj.
450:- för enskild medlem.
200:- för ungdom.
200:- för stödmedlem.

Och glöm inte att ange vem/vilka avgiften gäller för med personnummer. Ange även namn, adress, telefonnummer, e-post adress mm.
Försök att få med så mycket som möjligt på inbetalningen.

Ibland går det inte att mata in så mycket via internetbanken, i så fall används med fördel formuläret för medlemsuppgifter.

I samband med betalningen av FMCK:s medlemsavgift ger medlemmen sitt samtycke till att dennes personuppgifter lagras i FMCK:s medlemsregister.
SMC

Vill ni bli medlem i SMC genom FMCK går det bra.
Meddela SMC att ni är medlem i FMCK Göteborg OCH ange SMC medlemsnummer till oss.

För information ang. SMC avgifter titta på SMCs hemsida.