Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Typ av personuppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter

När du blir medlem i FMCK Göteborg samlar vi in dina kontaktuppgifter:
Namn, adress, e-postadresser, telefonnummer och personnummer samt information om när medlemsavgift erläggs.

Andra uppgifter om dig

Vi sparar även information om vilka kurser du går på och vilka aktiviteter du deltar i.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar information som…

  • …du uppger själv när du blir medlem hos oss.
  • …du uppger när du kontaktar oss i samband med tex informationsmöten, kurser och andra aktiviteter.

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på om du bara är medlem eller krigsplacerad medlem.

Det här använder vi personuppgifter till

Medlemsuppgifter till FMCK Riks

Eftersom vi är en förening knuten till FMCKs riksorganisation och har krav därifrån läggs följande information in i deras medlemsregister: namn, kön, personnummer, adress, e-post, mobiltelefonnummer, betalande familjemedlem, telefonnummer, tidning, arbetstelefonnummer.

Kursanmälningar

Vi är tvungna att dela information om deltagare på kurser till kursanordnare. Vanligtvis delas information som namn, kön, personnummer, adress, e-post, mobiltelefonnummer, telefonnummer, arbetstelefonnummer.

Medlemsuppgifter till SVEMO

Vi är SVEMO anslutna och är tvungna att lägga in information om våra medlemmar där för att få vara anslutna. Information som delas är: namn, personnummer, adress, e-post, mobiltelefonnummer, telefonnummer, arbetstelefonnummer.

Medlemsuppgifter till SMC

Vi är SMC anslutna och för att våra medlemmar skall få rabatterat SMC-medlemskap bekräftar vi en gång per år en förfrågan från SMC. Förfrågan från SMC innehåller namn, adress och personnummer. Vi bekräftar om respektive person har erlagt medlemsavgift eller inte för aktuellt år.

Kommunikation

Kontaktinformation så som postadress, e-post och telefonnummer används vid kontakt med medlemmar. Mobiltelefonnummer används dessutom för SMS-utskick och kontaktlista i samband med “stöd till samhället”-uppgifter.

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakter med oss för att återknyta kontakten med medlemmar och före detta medlemmar.

Inpassering till kårlokalen

För att få tillträde till Göteborgs garnison där vi har vår kårlokal behöver vi lämna en medlemslista till säkerhetsavdelningen på garnisonen. Listan innehåller: personnummer, namn och eventuell funktion i styrelsen.

Motsvarande lista lämnas även vid informationsträffar för ickemedlemmar.

Säkerhetsavdelningen på garnisonen kan komma att utföra registerkontroll av dessa uppgifter.

Inloggning på hemsida/intranet

För att kunna styrka medlemskap används information om erlagd medlemsavgift samt e-post adress och användarnamn på hemsida/intranet.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter för att kunna ta kontakt med nuvarande så väl som gamla medlemmar.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Vi lämnar endast ut information om våra medlemmar för de syften som nämns ovan och vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive kontakt.

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter.

Vilken laglig grund har vi för personuppgifts behandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet. Medlemskap är ett avtal mellan föreningen och medlemmen som innebär både rättigheter och skyldigheter
för båda parter.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhet Avtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke
Tillträdesförbud Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättslig förpliktelse

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att du skall kunna vara medlem. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att du inte längre kan vara medlem.