Medlemsavgift 2016

Medlemsavgiften betalas med fördel före ordinarie kårstämma. Avgifterna för 2016 är följande: 450:- för familj. 300:- för enskild medlem. 200:- för ungdom. 100:- för stödmedlem. Pengarna sätts in på pg. 521105-7 Och glöm inte att ange vem/vilka avgiften gäller för med personnummer. Passa även på att se till att vi Läs mer…

Nya instruktörer!

Vi gratulerar våra nya instruktörer, inte för att de är speciellt okända i kåren utan för att de har genomfört alla de steg som krävs för att bli instruktör. V. 29-30 genomförde Jonas, Inge och Jesper Instruktörskurs MC med godkänt resultat. Nu kvarstår ett styrelsemöte för Rikskårsstyrelsen för att förordna Läs mer…

Kårstämman 2015 är avklarad

Tack alla ni som kom till kårstämman! Fralla med kaffe och te serverades i pausen mellan uppstartsmöte och stämma. Förutom lite information och diskussioner på uppstartsmötet fick vi en ny styrelse som vi hälsar välkommen. Nya i styrelsen är: Christer Wanneskog Anders Andersson Simon Lesnik