Utrymning!

Med mycket kort varsel blev vi ombedda att tömma lokalen så att det tidigare utdömda golvet kan åtgärdas. Golvet kommer att slipas och målas. Detta får även till följd att verksamheten i lokalen ligger lite lågt den närmaste tiden. Vi tackar speciellt de som dök upp och hjälpte till med Läs mer…

Kårstämman 2017

Ett tack till alla er som kom till årets kårstämma. Två gamla styrelsemedlemmar lämnade styrelsen och vi tackar för deras tid och engagemang. Vi fick till vår lycka två nya taggade medlemmar och passar på att hälsa dem välkomna.

God Jul

Snart är året till ända och 2017 står för dörren. Vi har hunnit med en hel del saker under året som gått. Men vi har mycket att göra nästa år också. Vill du vara med och påverka vad vi gör och hur mycket vi gör? Hör av dig till styrelsen! Läs mer…