Kårstämman 2018

Ett tack till alla er som kom till årets kårstämma. Vår sekreterare Jeanette lämnade styrelsen och vi tackar för hennes tid och engagemang. Men vi passar på att samtidigt välkomna Björn in i styrelsen.

Medlemskort 2018

Precis som förra året får ni själva skriva ut och eventuellt plasta in era medlemskort. Medlemskortet kommer som en pdf fil med e-post när medlemsavgiften är registrerad och om vi har en e-post adress. Om ni inte fått något medlemskort eller om ni får problem på något sätt så hör Läs mer…

Utrymning!

Med mycket kort varsel blev vi ombedda att tömma lokalen så att det tidigare utdömda golvet kan åtgärdas. Golvet kommer att slipas och målas. Detta får även till följd att verksamheten i lokalen ligger lite lågt den närmaste tiden. Vi tackar speciellt de som dök upp och hjälpte till med Läs mer…