Kårstämma 2020

Datum för årets kårstämma är tisdagen den 25/2.Kårstämman äger rum på Göteborgs Garnison, Radar Höjden, och börjar 18.00 med uppstartsmöte. Som medlem, fyllda 15 år och med betald årsavgift, har du förslags och rösträtt. Inbjudna gäster har yttranderätt.

Medlemsavgift

FMCK riks har ordnat med ett nytt medlemsregister för hela kåren. För att inte behöva göra allt flera gånger kommer vi att gå över till det successivt under året. Det första ni kommer att märka är att ni kommer att få en fakturering av medlemsavgiften via det nya systemet, plusgiro Läs mer…