Medlemsavgift

FMCK riks har ordnat med ett nytt medlemsregister för hela kåren. För att inte behöva göra allt flera gånger kommer vi att gå över till det successivt under året. Det första ni kommer att märka är att ni kommer att få en fakturering av medlemsavgiften via det nya systemet, plusgiro Läs mer…