Den 16:e maj samlades 13 taggade MC-ordonannser från FMCK Göteborg i kårlokalen på Kärringberget för att genomföra den 1:a årliga orienteringsövningen. Övningen tränade MC-ordonannserna i kartläsning (Tack Anders för de fina kartorna!), koordinattolkning, skissläsning samt följande av muntlig och skriftlig körbeskrivning. Genom kårchefens och Thomas försorg fick alla deltagare även en god och näringsrik lunch. Och trots att övningsledaren brände sig på tungan kunde övningen efter lunch fortsätta och alla grupper rullade in på garnisonen inom 10 minuter från varandra!

Jag är mycket nöjd över utfallet och ser fram emot att kunna ordna liknande övningar i framtiden.

Sebastian Almfeldt

Deltagare i orienteringsövning 2020
Deltagare i FMCK Göteborgs orienteringsövning. Foto: Max Olsson