Datum för årets kårstämma är tisdagen den 25/2.
Kårstämman äger rum på Göteborgs Garnison, Radar Höjden, och börjar 18.00 med uppstartsmöte.

Som medlem, fyllda 15 år och med betald årsavgift, har du förslags och rösträtt. Inbjudna gäster har yttranderätt.