Preliminärt datum för årets kårstämma är tisdagen den 25/2.
Kårstämman äger rum på Göteborgs Garnison, Bohus salen, och börjar 18.00 med uppstartsmöte.

Som medlem, fyllda 15 år och med betald årsavgift, har du förslags och rösträtt. Inbjudna gäster har yttranderätt.

Glöm inte att om du vill ta upp något ärende på stämman skall förslagen, motionerna, vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan stämman.
Vi ser gärna att vi får förslagen innan nästa styrelsemöte så vi då kan behandla dem i god tid.