Med mycket kort varsel blev vi ombedda att tömma lokalen så att det tidigare utdömda golvet kan åtgärdas.
Golvet kommer att slipas och målas. Detta får även till följd att verksamheten i lokalen ligger lite lågt den närmaste tiden.

Vi tackar speciellt de som dök upp och hjälpte till med tömningen.