Ett tack till alla er som kom till årets kårstämma.

Två gamla styrelsemedlemmar lämnade styrelsen och vi tackar för deras tid och engagemang.
Vi fick till vår lycka två nya taggade medlemmar och passar på att hälsa dem välkomna.