Vi gratulerar våra nya instruktörer, inte för att de är speciellt okända i kåren utan för att de har genomfört alla de steg som krävs för att bli instruktör.
V. 29-30 genomförde Jonas, Inge och Jesper Instruktörskurs MC med godkänt resultat.
Nu kvarstår ett styrelsemöte för Rikskårsstyrelsen för att förordna oss som FMCK Instruktörer