Bäste medlem!

Du är varmt välkommen att deltaga i FMCK Göteborgs femtiosjunde kårstämma. Kårstämman äger rum i Bohussalen, Göteborgs Garnison den 26 Februari 2011 klockan 16:00. Som medlem, fyllda 15 år och med betald årsavgift, har du förslags och rösträtt. Inbjudna gäster har yttranderätt. Förslag skall skickas till styrelsen senast två veckor före kårstämman, dvs senast 12 februari. Företrädesvis används e-post och adressen styrelse@nullfmckgbg.se. Din röst är viktig, så deltag!
Uppstartsmöte för utbildningsåret 2012 börjar 14:00 i Bohussalen. Observera att detta är obligatoriskt för krigsplacerade mc-ordonnanser samt för nyrekryterade mc-ordonnanser som avser gå kurs i år.

För nyrekryterade startar informationsmöte klockan 13:00.
OBS! Anmälan till uppstartsmöte om du kan eller EJ till ordforande alternativt via intranet snarast!